Verotus Espanjassa – Mitä siitä on tärkeää tietää?

Espanjaan muutto tuo mukanaan monia jännittäviä asioita, mutta myös uusia velvollisuuksia. Yksi niistä on perehtyminen verotukseen espanjassa. Tämä artikkeli antaa kattavan yleiskatsauksen espanjalaiseen verojärjestelmään ja kertoo tärkeimmistä veroista, joita Espanjan asukkaiden on otettava huomioon.

Verotus Espanjassa - Mitä siitä on tärkeää tietää?

Espanjan tulovero (IRPF)

Espanjan pääasiallinen henkilöverotyyppi on tulovero (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, IRPF). Sitä sovelletaan kaikkeen Espanjassa ansaittuun tuloon, kuten palkkoihin, eläkkeisiin, yritystuloihin, vuokratuloihin ja myyntivoittoihin. Veroaste on progressiivinen, mikä tarkoittaa, että korkeampien tulojen saajat maksavat korkeampaa veroa. Vuonna 2024 veroporras vaihtelee 19%:sta 45%:iin.

Miten Espanja verottaa kansainvälisistä tuloista?

 • Suomesta saatu eläke: Espanjassa asuva henkilö maksaa veroa Espanjassa saamastaan Suomesta maksetusta eläkkeestä. Kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi Suomi ottaa huomioon Espanjassa maksetun veron
 • Työtulot: Jos työskentelet Espanjassa alle kuusi kuukautta, saat palkkasi verovapaasti Suomeen. Yli kuuden kuukauden työskentelystä Espanja voi verottaa palkkaasi. Kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi käytetään verosopimusta Suomen ja Espanjan välillä.

Muut verot Espanjassa, joista muuttajan on hyvä tietää

 • Espanjan Perintö- ja lahjavero (Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, ISD): Tätä veroa sovelletaan perinnöistä ja lahjoituksista, jotka saadaan Espanjassa asuvilta henkilöiltä. Verokanta vaihtelee suhteellisuuden asteesta ja perinnön tai lahjan arvosta.
 • Espanjan Kiinteistöverot (Impuesto sobre Bienes Inmuebles, IBI): Tätä veroa sovelletaan kaikille Espanjassa sijaitseville kiinteistöille. Veron määrä vaihtelee kiinteistön arvon ja kunnan verokannan mukaan.
 • Espanjan Varallisuusvero (Impuesto sobre el Patrimonio, IP): Tätä veroa sovelletaan Espanjassa asuvien henkilöiden nettovarallisuuteen. Verokanta on progressiivinen ja alkaa 0,2%:sta.

Espanjan verotusresidenssi

Verotusresidenssi määrittää, missä maassa olet verovelvollinen tuloistasi. Yleensä olet verovelvollinen maassa, jossa asut pysyvästi. Espanjassa verotusresidenssi perustuu 183 päivän sääntöön. Jos asut Espanjassa yli 183 päivää kalenterivuoden aikana, olet automaattisesti verovelvollinen kaikista tuloistasi Espanjassa, riippumatta siitä, missä ne on ansaittu.

Poikkeuksia 183 päivän säännöstä:

On olemassa joitakin poikkeuksia 183 päivän säännöstä. Esimerkiksi et ole verovelvollinen Espanjassa, jos:

 • Sinulla on työsuhde toisessa maassa ja asut Espanjassa vain työn vuoksi.
 • Olet opiskelija tai harjoittelija ja asut Espanjassa opiskelujen tai harjoittelun vuoksi.
 • Olet diplomaatti tai konsulaatin työntekijä.

Verotusresidenssin vaikutukset:

Jos olet verovelvollinen Espanjassa, sinun on:

 • Maksettava veroa kaikista tuloistasi Espanjassa, myös ulkomailla ansaitusta tulosta.
 • Tehtävä vuosittainen veroilmoitus Espanjan verottajalle (Agencia Estatal de la Administración Tributaria, AEAT).
 • Hankittava NIE-numero (Número de Identidad de Extranjero).

Miten hakea verotusresidenssiä Espanjaan:

Jos haluat hakea verotusresidenssiä Espanjaan, sinun on täytettävä lomake 720 ja toimitettava se AEAT:lle. Lomakkeessa sinun on esitettävä todisteita siitä, että asut Espanjassa pysyvästi.

Onko minun haettava verotusresidenssiä Espanjaan?

Sinun ei tarvitse hakea verotusresidenssiä Espanjaan, jos et ole verovelvollinen siellä. On kuitenkin tärkeää selvittää, oletko verovelvollinen Espanjassa, jotta voit välttää mahdolliset sanktiot.

Veroilmoitus Espanjassa

Espanjassa asuvien on tehtävä vuosittainen veroilmoitus (Declaración de la Renta). Tämä voi tuntua monimutkaiselta prosessilta, mutta tässä oppaassa annamme selkeät ohjeet ja vinkit sen sujuvoittamiseksi.

Kuka on velvollinen tekemään veroilmoituksen?

Kaikkien Espanjassa asuvien verovelvollisten on tehtävä veroilmoitus. Verovelvollisuus riippuu verotusresidenssistäsi. Tarkista edellinen vastaukseni ”Espanjan verotusresidenssi” -osiosta, oletko verovelvollinen Espanjassa.

Milloin veroilmoitus tehdään?

Veroilmoituskausi on huhtikuusta kesäkuun loppuun. Tarkka määräaika vaihtelee vuosittain, joten tarkista ajankohtainen tieto AEAT:n verkkosivuilta.

Miten veroilmoitus tehdään?

Veroilmoituksen voi tehdä verkossa AEAT:n verkkosivuilla tai paperilomakkeella. Verkkoversio on suositeltavampi, koska se on nopeampi ja helpompi.

Mitä tietoja veroilmoituksessa tarvitaan?

Veroilmoituksessa sinun on ilmoitettava kaikki tulosi ja vähennyksesi Espanjassa ja ulkomailla. Tähän kuuluvat mm:

 • Palkat ja eläkkeet
 • Yritystulot
 • Vuokratulot
 • Myyntivoitot
 • Korot ja osingot
 • Vähennykset, kuten sairaanhoitokulut ja asuntolainaan liittyvät kulut

Veroilmoituksen tarkistaminen ja lähettäminen:

On tärkeää tarkistaa veroilmoitus huolellisesti ennen sen lähettämistä. Voit muokata tietoja verkossa tai paperilomakkeella. Kun olet tyytyväinen ilmoitukseen, voit lähettää sen sähköisesti tai postitse.

Vinkkejä veroilmoituksen tekemiseen:

 • Aloita ajoissa: Älä jätä veroilmoitusta viime hetkelle.
 • Kerää kaikki tarvittavat tiedot etukäteen.
 • Käytä AEAT:n tarjoamia työkaluja ja ohjeita.
 • Tarkista veroilmoitus huolellisesti ennen sen lähettämistä.
 • Jos tarvitset apua, voit kääntyä veroneuvonantajan puoleen.

Samankaltaiset artikkelit