Fysioterapia Kouvolassa on osa monen elämänkaarta

Fysioterapia

Fysioterapialla parempaa elämänlaatua

Fysioterapialla Kouvolassa tavoitellaan asiakkaan elämänlaadun kohentamista, ja siihen tähdätään esimerkiksi kehittämällä toimintakykyä ja liikkuvuutta. Keskeistä on kuntoutujan oma osallistuminen terapiaan, jotta tuloksia saadaan tehostettua itsenäisen harjoittelun kautta.

Jos ihminen sairastuu tai joutuu tapaturmaan, toimintakyvyn muutokset ovat yleisiä. Myös ikääntyminen voi tuoda mukanaan uudenlaisia haasteita. Siksi fysioterapiaa on hyödyllistä toteuttaa ennaltaehkäisevästi – kun vaikkapa liikkuvuus säilyy hyvänä, mahdollisista vaurioista on todennäköisesti helpompaa parantua. Fysioterapian on myös useissa tapauksissa koettu ehkäisevän kansantauteihin sairastumista.

Fysioterapiasta Kouvolassa pyritään aina muotoilemaan yksilöllinen kokonaisuus jokaiselle kuntoutujalle, ja tätä varten otetaan huomioon hänen elinympäristönsä sekä terveydentilansa, toimintakykynsä, liikkuvuutensa ja toimintarajoitteensa. Tämän ansiosta terapia on mahdollista räätälöidä sopivaksi asioihin, jotka vaikuttavat eniten kuntoutujan elämänlaatuun.

Fysioterapian monet keinot

Fysioterapian pääasialliset osa-alueet ovat terapeuttinen harjoittelu, fysioterapeuttinen ohjaus ja neuvonta sekä manuaalinen terapia. Terapeuttiseen harjoitteluun kuuluu monipuolisten harjoitusten opettelu, ja sen tavoite on kehittää liikkuvuutta. Ohjauksessa ja neuvonnassa kuntoutujalle opastetaan elämänlaatuun positiivisesti vaikuttavia tapoja. Kun hän omaksuu ne osaksi elämäänsä, vaurioita ei todennäköisesti synny yhtä helposti. Manuaalisessa terapiassa fysioterapeutti pyrkii lievittämään lihasjännitystä ja kiputiloja hieromalla.

Yllä mainitut liikunta- ja liikemenetelmät nähdään usein fysioterapian tärkeimpänä sisältönä, mutta täydentävänä hoitona on mahdollista hyödyntää fysikaalisia hoitoja. Niissä esimerkiksi valon ja lämmön vaikutukset valjastetaan käyttöön fysioterapian tavoitteisiin pääsyssä. Fysikaalisten hoitojen käytön myötä verenkierto ja lihasten aktivointi paranevat hoitokohdassa, ja hoitojen avulla voidaan myös esimerkiksi rentouttaa lihaksia ja lievittää kipuja.

Erilaiset apuvälineet ovat helppo ja edullinen tapa tehostaa fysioterapian harjoitteita. Esimerkiksi kuntopallot, tasapainolaudat ja vastuskuminauhat sopivat tähän tarkoitukseen hyvin. Kuntopallo on oiva väline lihasvoiman lisäämiseen, ja sen kanssa tehtävillä harjoitteilla pystytään myös parantamaan ryhtiä, lievittämään selkälihasten kiputiloja tai venyttelemään. Tasapainolauta tuo harjoitteluun lisähaastetta, koska epätasaisella alustalla kuntoutuja joutuu käyttämään lihaksiaan monipuolisemmin. Samoin kuin kuntopallot, myös vastuskuminauhat ovat hyödyksi lihasvoiman kasvattamisessa, koska ne tuovat harjoitteisiin helposti lisävastusta.

On tärkeää muistaa, että itsenäisesti toistettavat harjoitukset tulee aina opetella tarkasti yhdessä fysioterapeutin kanssa, jotta ne tuottavat haluttuja tuloksia.

Kuka voi toteuttaa fysioterapiaa Kouvolassa

Kuka tahansa ei voi harjoittaa kuntoutusta fysioterapian keinoilla, sillä fysioterapeutti on VALVIRAn ja aluehallintovirastojen valvoma nimike, jota voivat käyttää vain henkilöt, joilla on nimikkeeseen hyväksyttävä tutkinto.

Usein katsotaan, että fysioterapeutit ovat mukana kaikissa terveydenhuollon vaiheissa. Tämä johtuu siitä, että he ottavat hoidon suunnittelussa huomioon koko kehon, vaikka terapiahoidolla olisikin tarkoitus ratkaista jokin yksittäinen pulma.

Fysioterapiaan hakeutumiselle on useita erilaisia syitä

Fysioterapian voi aloittaa lääkärin lähetteellä tai ilman sitä. Useat ihmiset kohtaavat tarpeen fysioterapiapalveluille jossakin vaiheessa elämäänsä. Fysioterapia Kouvolassa voi toimia esimerkiksi leikkauksen jälkeistä paranemista nopeuttavana hoitona tai sairaskohtauksen myötä laskenutta toimintakykyä kohottavana apukeinona.

Työkuntoisena pysyminen on etenkin länsimaissa tyypillinen syy hakeutua fysioterapiaan, sillä nykyajan ammateissa yleiset työskentelyasennot lisäävät niska-hartiaseudun ja olkapäiden ongelmia. Myös monet selän kiputilat johtuvat työasennoista, ja fysioterapia tehoaa niihin hyvin.

Samankaltaiset artikkelit