Nuohous Espoo: Tarkista, kuuluuko se myös sinun arkeesi

nuohous espoo

Kaikki savuhormit on nuohottava säännöllisesti

Nuohous Espoossa kuuluu vuosittaisiin rutiineihisi, jos sinulla on kotonasi tai liikekiinteistössäsi tulisijoja, savuhormeja tai muita lämmityslaitteita, joita käytetään säännöllisesti. On yleistä pohtia, miksi nuohous on tehtävä, jos ei itse ole huomannut tulisijojen tai savuhormien toiminnassa mitään poikkeavuuksia. Tosiasia voi olla, että et vain ole tottunut etsimään niitä, ja jos hormi on aina vetänyt huonosti, et tiedä paremmasta. Siksi nuohouksia tekevät vain alalle kouluttautuneet ammattilaiset.

Nuohous on tärkeä osa paloturvallisuuden ylläpitoa ja tuo kiinteistönomistajalle usein monia etuja esimerkiksi lämmitystehon osalta. Olemme listanneet tähän artikkeliin muutamia tilanteita, joissa nuohous on välttämätöntä toteuttaa.

Nuohous espoolaisessa omistusasunnossa

Jos omistat asunnon, jossa on käytössä oleva takka, kamiina, leivinuuni tai muunlainen tulisija, nuohous on välttämätöntä. Säännöllisellä nuohouksella voidaan varmistaa, että savuhormit ovat puhtaita ja esteettömiä, mikä parantaa paloturvallisuutta ja lämmityslaitteiden tehokkuutta. Samalla saat myös itsellesi levollisen mielen, kun tiedät, että olet huolehtinut kotisi paloturvallisuudesta oikealla tavalla.

Asutko vuokralla? Nuohous voi olla sinun vastuullasi

Jos vuokra-asunnossasi on jonkinlainen tulisija, saatat vuokralaisena olla vastuussa sen ylläpidosta ja huollosta. Voit tarkistaa asian vuokrasopimuksestasi, sillä jos vuokranantaja vaatii vuokralaista huolehtimaan nuohouksesta, asia tulee kirjata vuokrasopimukseen. Yleisesti on hyvä pitää mielessä, että tulisija nuohotaan kerran vuodessa.

Myös liikekiinteistöjen tulisijat ja savuhormit vaativat nuohousta

Kaupalliset tilat, joissa on tulisijoja tai muita lämmityslaitteita, voivat vaatia säännöllistä nuohousta samalla tavalla kuin asuinrakennustenkin tulisijat. Tämä voi olla erityisen tärkeää, jos liiketilassa on usein paljon ihmisiä samaan aikaan, ja paloturvallisuus on ensisijainen huolenaihe. Nuohous espoolaisissa liiketiloissa voi olla osa monien yrittäjien arkea, ja tämä kannattaa ottaa huomioon, kun on hankkimassa yritykselleen uutta liiketilaa.

Loma-asunnoissa tulee nuohota kolmen vuoden välein

Myös loma-asunnoissa ja muissa vapaa-ajalla käytettävissä kiinteistöissä tulisijojen ja savuhormien kunto on tärkeää tarkistaa säännöllisesti, jotta niitä voidaan edelleen käyttää turvallisesti. Pidempien käyttämättömien jaksojen aikana tulisijojen kunto voi heikentyä, joten säännöllinen nuohous auttaa pitämään ne turvallisina. Nuohous kannattaa tilata vapaa-ajan asuntoihin vähintään kerran kolmessa vuodessa, mutta jos siellä asutaan pitkiäkin ajanjaksoja, tiheämpi nuohousväli voi olla tarpeen.

Muut kiinteistöt, joissa on tulisijoja

Kertaus on opintojen äiti: säännöllistä nuohousta vaativat kaikki rakennukset, joissa on säännöllisesti käytettäviä tulisijoja ja savuhormeja. Siksi nuohous voi olla tarpeen myös muissa rakennuksissa kuin asuin- tai vapaa-ajan asunnoissa, kuten mökeissä, autotallissa tai muissa erillisissä rakennuksissa, joissa on tulisijoja.

Nuohous Espoossa pitää kiinteistösi turvallisena

Säännöllinen nuohous ei ole turha vaatimus, sillä se auttaa varmistamaan, että tulisijat toimivat tehokkaasti ja turvallisesti. Vuosittaisen nuohouksen kulut ovat pieni hinta siitä, että voit välttyä tulipalolta tai vaikkapa savuvaurioilta kotonasi. Jo pelkän hajuhaitan poistaminen voi osoittautua kalliiksi ja monimutkaiseksi operaatioksi, sillä savun haju voi kiinnittyä kotisi pintoihin niin tiukasti, että pinnat täytyy uusia sen poistamiseksi.

Suomessa nuohouksia saavat tehdä vain alalle kouluttautuneet nuohoojat, ja heillä voi olla suoritettuna esimerkiksi talotekniikan tutkinto. Heillä on käytössään nuohoukseen tarkoitettuja välineitä, joilla työ hoituu kätevästi ja tehokkaasti. Niihin kuuluvat esimerkiksi erilaiset harjat, tuhkaimuri ja nivelkauhat.

Nuohoojat ovat myös tottuneet huomaamaan erilaiset vauriot tulisijojen ja savuhormien rakenteissa. Heidän tehtävänsä on kertoa näistä ongelmista asiakkaalleen, jotta vikoja pystytään seuraamaan ja tarvittaessa korjaamaan hyvissä ajoin. Tämä tuo usein asiakkaalle suuria säästöjä, kun pienet vauriot eivät ehdi laajentua niin, että ne aiheuttaisivat suurempia ongelmia.

Samankaltaiset artikkelit