Miksi sisäilmatutkimus kannattaa tehdä?

Sisäilmatutkimus on tärkeä terveyden kannalta.

Huolellinen sisäilmatutkimus on avainasemassa puhtaan sisäilman turvaamisessa. Tämä on tärkeää, sillä sisäilman laatu vaikuttaa merkittävästi paitsi asumisviihtyvyyteen, myös ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin. Tässä artikkelissa kerromme, miksi sisäilmatutkimus on niin olennainen.

Sisäilmatutkimus edistää terveyttä

Useimmat meistä viettävät suuren osan ajastaan sisätiloissa, olipa kyseessä sitten koti, työpaikka tai muu oleskelupaikka. Siksi on äärimmäisen tärkeää varmistaa, että sisäilma on terveellistä ja turvallista hengittää.

Yksi sisäilmatutkimusten tärkeimmistä tehtävistä on tunnistaa mahdolliset haitalliset ilman epäpuhtaudet, kuten home, bakteerit, allergeenit ja kemikaalit. Nämä tekijät voivat aiheuttaa erilaisia terveysongelmia, kuten hengitysvaikeuksia, allergioita, päänsärkyä ja muita oireita.

Sisäilmatutkimusten avulla nämä ongelmat voidaan havaita jo varhaisessa vaiheessa, jolloin niiden korjaaminen on yleensä helpompaa ja niiden aiheuttama haitta jää vähäisemmäksi.

Sisäilmatutkimus voi paljastaa homeen

Suomen sääolosuhteet ovat otolliset homeelle, ja siksi maassamme onkin huomattava määrä hometaloja. Homeen esiintyminen sisätiloissa onkin yksi yleisimmistä ongelmista, joka voi vaikuttaa sisäilman laatuun. Homeen itiöt voivat aiheuttaa allergisia reaktioita ja hengitystieongelmia.

Sisäilmatutkimus voi paljastaa viitteitä homeesta rakennuksessa, jolloin voidaan ryhtyä tarkempiin tutkimuksiin homeen lähteiden ja homevahingon laajuuden selvittämiseksi. Selvityksessä kerättyjen tietojen pohjalta pystytään laatimaan tarkka suunnitelma homeen poistamiseksi ja sen uusiutumisen estämiseksi.

Tuottavuuden ja hyvinvoinnin edistäminen

Hyvä sisäilma ei ole tärkeä vain terveydelle, vaan se vaikuttaa myös ihmisten jaksamiseen ja tuottavuuteen. Huonolaatuinen sisäilma voi aiheuttaa päänsärkyä, väsymystä ja muita oireita, jotka heikentävät ihmisten keskittymistä ja työtehoa.

Yhä useammat tekevät nykyään etätöitä kotoa käsin, joten kodin sisäilman laadusta on tullut tärkeä osa ihmisten työhyvinvointia ja sen kautta myös työtehoa.

Huolellinen sisäilmatutkimus kotona tai työpaikalla auttaa selvittämään, mitä jaksamista alentavia haittatekijöitä sisäilmassa on, jotta niihin voidaan puuttua.

Rakenteellisten ongelmien havaitseminen

Sisäilmatutkimus voi myös auttaa löytämään mahdollisia rakenteellisia ongelmia kiinteistössä. Useimmissa rakennuksissa lienee jonkin verran ilmavuotoa, mutta kattava sisäilmatutkimus voi paljastaa, mikäli ilma vuotaa sisään tai ulos vääristä paikoista.

Tällaiset rakenteissa olevat ilmavuodot näkyvät lisääntyneinä lämmityskustannuksina. Näihin ilmavuotopaikkoihin kertyy myös helposti kosteutta, mikä voi pidemmällä aikavälillä aiheuttaa kosteusvaurioita ja esimerkiksi homeongelmia.

Sisäilmatutkimus ja lainsäädäntö

Työpaikalla työnantajan on pystyttävä turvaamaan turvallinen työympäristö. Turvalliseen työympäristöön kuuluu sisäilma, jota on turvallisesti hengittää. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että työpaikalla on oltava riittävä ilmanvaihto tilan kokoon ja tehtävään työhön nähden.

Sisäilmatutkimuksen avulla työnantaja pystyy selvittämään, täyttävätkö työtilat varmasti kaikki tarvittavat vaatimukset. Erityisen tärkeää tämä on, jos on vähääkään syytä epäillä, ettei rakennuksen sisäilma välttämättä ole riittävän puhdasta.

Jos työpaikalla ei koskaan ole tehty sisäilmatutkimusta, tai edellisestä tutkimuksesta on jo pitkä aika, on sisäilman laatu hyvä testauttaa varmuuden vuoksi. Huonoa sisäilmaa ei usein huomaa aistinvaraisesti, ja ennakoivalla testaamisella voi välttyä monilta ikäviltä ja kalliilta ongelmilta.

Sisäilmatutkimus ja energiatehokkuus

Kattavaan sisäilmatutkimukseen voi sisältyä myös rakennuksen ilmanvaihdon, eristysten ja lämmitysjärjestelmien arviointi. Tutkimus voi kertoa, miten kylmä ja lämmin ilma kiertää rakennuksessa, ja mistä lämpö pääsee mahdollisesti karkaamaan.

Nykyisten korkeiden energiakustannusten aikana on entistä tärkeämpää pitää huolta, että rakennus on riittävän energiatehokas. Taloudellisten hyötyjen lisäksi tämä on myös ympäristöteko, sillä meidän kaikkien olisi hyvä pyrkiä säästämään energiaa.

Yhteenveto

Sisäilmatutkimus on investointi terveyteen, hyvinvointiin ja energiatehokkuuteen. Sen avulla voidaan tunnistaa ja ratkaista mahdolliset sisäilmaongelmat varhaisessa vaiheessa ennen kuin ne aiheuttavat vakavia terveyshaittoja tai rakenteellisia vaurioita.

Sisäilmatutkimus ei ole pelkästään reaktiivinen toimenpide ongelmien ilmaantuessa, vaan se on myös proaktiivinen tapa varmistaa, että sisäilma on terveellistä ja turvallista kaikille tiloissa oleskeleville.

Samankaltaiset artikkelit