Verkkokurssin tekeminen

Kun harkitset verkkokurssin tekemistä, sinun kannattaa opetella verkkokurssin tekeminen huolella.

Verkossa tapahtuvan opiskelun määrä kasvaa jatkuvasti, eikä kasvulle ole loppua nähtävissä. Niin verkkopalavereista kuin verkossa opiskelusta on tullut normaali osa ihmisten elämää.

Mutta miten tuotetaan laadukas verkkokurssi? Sellainen, jota opiskelijat mielellään opiskelevat, oppivat sen avulla tehokkaasti ja suorittavat sen loppuun. Tähän asiaan keskitymme tässä artikkelissa.

Näin verkkokurssin tekeminen onnistuu.

Verkkokoulutuksen tuotantoprosessi 

Verkossa tapahtuva liiketoiminta ja niihin liittyvät teknologiat ovat kehittyneet ja kehittyvät jatkuvasti huimaa vauhtia. Tällä on luonnollisesti vaikutuksensa myös verkossa tapahtuvaan opiskeluun. Kehitys jatkuvasti uusia tapoja ja menetelmiä verkko-oppimiseen ja tämä on otettava huomioon verkkokoulutusten suunnittelussa. Voi aivan hyvin sanoa, että verkkokouluttamisen maailma on jatkuvassa käymistilassa. 

Verkkokoulutuksen tuottaminen onkin kokemuksemme mukaan järkevää ajatella mieluummin elävänä prosessina kuin projektina jolla on selkeä aloitus- ja päätepiste. Havaintojemme mukaan ensimmäisen verkkokoulutuksen tuottaminen on eräänlainen prototyyppi ja lähtölaukaus laajemmalle kehittämiselle. Kouluttajilla on yleensä mielessä jo useita koulutusaiheita ja toisaalta opiskelijoiltakin tulee toiveita erilaisille koulutuksille. 

Myöskään oppimisen kannalta ei ole järkevää yrittää mahduttaa kaikkea mahdollista yhteen ja samaan kurssiin vaan jaotella kokonaisuuksia pienempiin osiin (vrt. Mikro-oppimisen käsite).

Taustatyö

Verkkokoulutuksen tuottaminen vaatii monialaista osaamista. Vähintään perusteita on tunnettava seuraavista osa-alueista:

 • Pedagogiikka ja verkkopedaogiikka
 • Viestintä, myynti ja markkinointi
 • Teknologiat, alustat ja järjestelmät
 • Suunnittelu ja käsikirjoittaminen

Sekä tietenkin on pystyttävä tuottamaan nykyaikaisia verkkosisältöjä kuten tekstintuottaminen (copywriting), kuvat ja kuviot, videot ja äänitteet.

Muiden verkkokurssien benchmarkkaaminen

Ennen ensimmäisen verkkokoulutuksen suunnittelun aloittamista on hyvä itse käydä opiskelemassa muutamia erilaisia verkkokoulutuksia ja kirjata niistä itselleen huomioina ylös sekä hyviä että kehitettäviä osa-alueita.

Laadukas verkkokoulutus, kuten mikä tahansa muukin menestyvä liiketoiminta, pohjautuu asiakastuntemukseen. Verkkokoulutuksen suunnittelu aloitetaankin yleensä määrittelemällä asiakasprofiili jolle koulutus on tarkoitettu.

Rahoitus

Viimeisenä asiana ennen suunnittelun aloittamista on vielä hyvä pohtia onko verkkokoulutusliiketoiminnan kehittämiseen mahdollista saada tukirahoitusta. Sekä ELY-keskuksella että Business Finlandilla on tarjolla useita erilaisia rahoitusinstrumenttejä liiketoiminnan kehittämiseen. 

Tukirahoituksen ansiosta on mahdollista saada tukea (eli riihikuivaa rahaa) sekä ostopalveluihin että omiin palkkakustannuksiin. Tuet ovat parhaimmillaan alkuvaiheessa jopa 100% joten nämä kannattaa ehdottomasti käyttää hyväksi.

Suunnitelma

Kun tarvittavat taustatyöt on saatu tehtyä on aika aloittaa verkkokoulutuksen suunnittelu. Suosittelen tekemään suunnitelman kirjalliseen muotoon joko perinteiseen tapaan kynän ja vihkon avulla tai sähköisenä versiona, esimerkiksi Wordillä tai Google-dokkareilla. Suunnitelma on syytä tehdä erikseen oppimissisältöjen ja markkinoinnin osalta.

Suunnitelmassa on hyvä ottaa huomioon ainakin seuraavat tekijät:

 • Mitä ja kenelle ollaan tekemässä?
 • Kuka tai ketkä vastaavat eri osa-alueista?
 • Mikä on aikataulu?

Ja verkkokoulutuksen osalta tarkemmin:

 • Muoto ja rakenne
 • Menetelmät ja materiaalit
 • Tehtävät ja arviointitavat
 • Vuorovaikutustavat

Myös markkinoinnin osalta on hyvä tehdä erillinen markkinointisuunnitelma mutta en tässä artikkelissa käy sen aiheen kimppuun tarkemmin.

Sisältötuotannot

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty! Nyt pääset toteuttamaan suunnitelmaa käytännössä. Valitettavasti tuo perinteinen sananlasku ei kokemustemme mukaan täysin pidä paikkaansa vaan sisältöjen tuottaminen on prosessin selvästi työläin vaihe. Joten prosessin tähän vaiheeseen on hyvä varata riittävästi aikaa mutta sen lisäksi olemme havainneet, että sisältöjen tuottamiseen soveltuu kaksi menetelmää, joista seuraavassa lyhyesti.

Käyttäjäpalaute ja koulutuksen jatkuva kehittäminen

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty – muttei koskaan täysin valmis. Onnistuminen edellyttää hyvää suunnittelua, mutta kehittäminen ei lopu koskaan. Suunnittelu, toteutus, arviointi ja kehittäminen muodostavat kehän, jossa eri vaiheet toistuvat. Olennaista on jatkuva palautteen ja käyttäjätiedon kerääminen. Muistathan myös oppia epäonnistumisista: moka on aina mahdollisuus oppia uutta ja kehittää konseptia edelleen.

Julkaisu ja jakelu (sekä markkinointi)

Kun lopulta pääset vaiheeseen, jossa kurssi on julkaistu, olet jo tehnyt luultavasti ison työmäärän ja voit taputtaa itseäsi olkapäälle. Pääset ohjaamaan opiskelijat kurssille ja alat saamaan palautetta sekä tietenkin suunnittelemaan uutta kurssia. 

Tämän artikkelin loppuun on vielä todettava, että mikäli suunnitelmissasi on maksullisen verkkokurssin rakentaminen niin markkinointisuunnitelman ja sen vaatiman myyntitunnelin suunnittelu ja toteuttaminen on luultavasti sinun vielä tehtävä verkkokurssin julkaisen jälkeen. Sillä, eihän verkkokurssillesi kukaan löydä ilman tehokasta viestintää, markkinointia ja myyntiä.

Kansainvälisiltä markkinoilta löytyy valmiita markkina- ja opiskelualustoja, jonne kuka tahansa voi itse rakentaa kursseja myyntiin. Tälläinen on mm. Udemy.

Samankaltaiset artikkelit