Mitä on franchising?

Franchising on liiketoimintamalli, jossa yrittäjä (franchisingottaja) ostaa luvan käyttää jo olemassa olevaa yrityksen (franchisingantajan) brändiä ja liiketoimintamallia. Franchising-antaja tarjoaa franchisingottajalle valmiin konseptin, jonka avulla franchisingottaja voi aloittaa oman liiketoimintansa. Franchisingketju voi olla esimerkiksi ravintolaketju, hotelliketju, kahvilaketju, hoiva-alan ketju tai vaatekauppaketju.

Franchising-ottajan tulee noudattaa tarkasti franchising-antajan antamia ohjeita ja toimintatapoja. Franchising-antaja tarjoaa myös koulutusta, markkinointitukea ja liiketoimintaneuvontaa franchising-ottajalle. Franchising-ottaja maksaa yleensä liittymismaksun ja osuuden myynnistä franchising-antajalle.

Franchising

Franchisingilla on useita etuja sekä franchising-antajalle että franchising-ottajalle. Franchising-antaja voi kasvattaa liiketoimintaansa nopeammin ja tehokkaammin kuin perinteisellä laajentumisella, sillä franchising-ottajat kantavat suuren osan liiketoiminnan riskeistä ja kustannuksista. Franchising-ottaja taas saa käyttöönsä valmiin liiketoimintakonseptin, joka on jo testattu ja todettu toimivaksi. Franchising-ottaja voi myös hyötyä franchising-antajan brändistä ja markkinointituesta, mikä voi helpottaa uuden liiketoiminnan markkinointia ja asiakkaiden houkuttelemista.

Franchising yrittäjyyden muotona

Franchising yksi vaihtoehtoinen yrittäjyyden muoto. Se voi olla hyvä vaihtoehto yrittäjälle, joka haluaa aloittaa oman liiketoiminnan, mutta ei halua aloittaa ihan nollasta. Franchising tarjoaa mahdollisuuden yrittäjille tai yrittäjyydestä kiinnostuneille aloittaa liiketoiminta franchiseantajan brändin alla ja käyttää heidän liiketoimintamalliaan Franchising-antajan valmiin konseptin avulla yrittäjä voi keskittyä liiketoiminnan käynnistämiseen ja kehittämiseen, kun taas franchising-antaja hoitaa muun muassa tuotekehityksen ja ketjumarkkinoinnin.

Franchising on siis liiketoimintamalli, joka tarjoaa mahdollisuuden yrittäjyyteen ja liiketoiminnan aloittamiseen brändin alla. Franchising-yrittäjät hyötyvät franchiseantajan brändin tunnettavuudesta ja liiketoimintamallista. Franchising sopii erityisesti yrittäjille, jotka haluavat aloittaa liiketoiminnan turvallisesti ja riskittömästi jo toimivalla konseptilla.

Franchising-yrittäjät hyötyvät brändin tunnettavuudesta ja liiketoimintamallista, joka on jo testattu ja toimiva. Tämä vähentää liiketoiminnan aloittamisen riskejä ja antaa yrittäjälle mahdollisuuden keskittyä liiketoiminnan pyörittämiseen ja kehittämiseen.

Franchising tarjoaa yrittäjille mahdollisuuden aloittaa oma yritys valmiin liiketoimintamallin avulla. Franchising-ketjut tarjoavat yrittäjille usein koulutusta, markkinointi- ja myyntitukea, sekä logistiikka- ja jakelupalveluita. Tämä tekee franchising-yrittäjyydestä houkuttelevan vaihtoehdon yrittäjille, jotka haluavat aloittaa oman yrityksen, mutta eivät halua aloittaa kaikkea tyhjästä.

Franchising-yrittäjyys ei kuitenkaan sovi kaikille. Franchising-konseptit voivat olla kalliita, ja yrittäjän on sitouduttava tarkasti konseptin sääntöihin ja ohjeisiin. Lisäksi yrittäjän on ymmärrettävä, että hän ei ole täysin itsenäinen yrittäjä, vaan hän on sidottu konseptinmukaiseen toimintaan.

Kuten kaikessa liiketoiminnassa, myös franchisingissa on riskejä ja haasteita. Franchising-ottaja on osa ketjua eli on osittain riippuvainen ketjun menestyksestä ja toisten franchisingottajien menestyksestä. Myös tiukka sopimus ja yhteiset pelisäännöt ketjun sisällä voi rajoittaa liiketoiminnan kehittämistä.

Franchising kasvumallina

Franchiseantaja on yritys, joka tarjoaa franchising-sopimuksen mukaisesti luvan käyttää heidän brändiään, liiketoimintamalliaan ja tuotteitaan tietyllä alueella. Franchising-sopimus sisältää usein myös franchising-maksun, joka on yleensä kertaluonteinen ja kattaa esimerkiksi käyttöoikeuden brändiin ja liiketoimintamalliin, aloituskoulutuksen ja jatkuvan tuen.

Franchising on suosittu kasvumalli yrityksille, jotka haluavat laajentua uusille alueille. Franchising antaa yrityksille mahdollisuuden laajentua nopeasti, kun uudet yrittäjät avaavat uusia liikkeitä ympäri maata. Tämä auttaa yrityksiä kasvattamaan liiketoimintaansa ilman suuria investointeja. Franchiseantajat voivat laajentaa toimintaansa nopeasti ilman suuria investointeja, sillä franchising-yrittäjät maksavat itse liiketoiminnan aloituskulut ja vastaavat liiketoiminnan pyörittämisestä.

Franchiseantajana toimiminen vaatii osaamista ja resursseja, sillä franchisingantajat tarjoavat jatkuvaa tukea ja koulutusta franchising-yrittäjille. Tämä voi sisältää esimerkiksi markkinointi- ja mainosmateriaaleja, liiketoiminnan kehittämistä ja taloushallintoa.

Franchising Suomessa

Franchising on kasvava trendi liike-elämässä ympäri maailmaa, ja se on myös yleistynyt Suomessa viime vuosikymmeninä. Tällä hetkellä maassamme toimiikin jo yli 200 franchisingketjua. Suurin osa näistä on kotimaisia, mutta myös kansainvälisiä ketjuja on Suomessa toiminnassa useita. Suurimpia franchisingketjuja Suomessa ovat R-kioski, Kotipizza, Laatutakuu, Subway ja Hesburger.

Franchising-konseptit ovat suosittuja erityisesti ravintola-alalla, jossa franchising-ketjut tarjoavat valmiin liiketoimintamallin ja tuotteet yrittäjille, jotka haluavat aloittaa oman ravintolan. Franchising-konsepteja löytyy kuitenkin myös muilta aloilta, kuten kauneudenhoito-, siivous- ja koulutusaloilta.

Lue lisää: Suomen Franchising-Yhdistys ry – SFY

Samankaltaiset artikkelit