fysioterapia kouvola

Fysioterapia Kouvolassa on osa monen elämänkaarta

Fysioterapialla parempaa elämänlaatua Fysioterapialla Kouvolassa tavoitellaan asiakkaan elämänlaadun kohentamista, ja siihen tähdätään esimerkiksi kehittämällä toimintakykyä ja liikkuvuutta. Keskeistä on kuntoutujan oma osallistuminen terapiaan, jotta tuloksia saadaan tehostettua itsenäisen harjoittelun kautta. Jos ihminen sairastuu tai joutuu tapaturmaan, toimintakyvyn muutokset ovat yleisiä. Myös ikääntyminen voi tuoda mukanaan uudenlaisia haasteita. Siksi fysioterapiaa on hyödyllistä toteuttaa ennaltaehkäisevästi – kun…