Jucat

Brändi haltuun markkinontiviestinnän strategian avulla

Jucat Oy tarjoaa palveluita tuotannon tehostamiseen ja kehittämiseen valmistavan teknologiateollisuuden yrityksille. Kokonaisratkaisumme parantavat asiakkaidemme kilpailukykyä, tuottavuutta, laatua, ergonomiaa ja turvallisuutta.

Yrityksen olemassa oleva ilme ei vastannut yrityksen tarpeita muuttuvassa liiketoimintaympäristössä. Myös yrityksen markkinointiviestintä oli epäjohdonmukaista ja markkinointitoimenpiteet irrallisia. Vahvassa kasvuvaiheessa oleva yritys tarvitsi tehokkaan työkalun ohjaamaan brändin rakentamista ja markkinointiviestintää.

Onnistuimme puristamaan esiin tunnistettavan Jucat-brändin.

Selkeytimme yrityksen markkinointistrategiaa ja jalkautimme sen ydinviestien kautta yrityksen ilmeeseen, tuotteisiin, myynnin työkaluihin ja jokapäiväiseen toimintaan. Projektin aloittaminen strategiasta mahdollisti tehokkaasti kokonaisvaltaisen yrityksen markkinointiviestinnän uudistamisen.

Lopputuloksena yritys sai modernin ja strategian mukaisia kärkiviestejä viestivän omaleimaisen identiteetin, joka vahvisti paitsi yrityksen ulkoista myös sisäistä markkinointia. Onnistuimme puristamaan esiin tunnistettavan Jucat-brändin.

  • Tehdyt työt: Markkinointiviestintästrategia, Palvelumuotoilu, Logo, Ilme, Graafinen ohjeisto, Perusyritysgrafiikka, Verkkosivut, Some-kanavat, Esitteet, Asiakaslehti, Valokuvaus, Kuvaussuunnittelu
  • Yhteistyökumppanit: Mikko Lehtimäki (valokuvaus ja editointi)
    Tuukka Kiviranta (videokuvaus, leikkaus ja editointi)