Eskoo

Ilmeuudistuksen myötä laadukkaampaa ja visuaalisesti puhuttelevampaa viestintää

Tuki- ja osaamiskeskus Eskoo on sosiaalipalvelujen kehittäjä ja tuottaja, joka on erikoistunut vammaispalveluihin ja lastensuojeluun. Eskoon palvelut ja vaikutukset ulottuvat pohjalaismaakuntiin sekä koko Suomeen.

Eskoo laati vuonna 2015 uuden strategian, joka perustuu tuki- ja osaamiskeskusajattelulle. Osana uudistusta Eskoo kehitti myös viestintäänsä järjestelmällisemmäksi. Toteutuneiden kehitystoimenpiteiden myötä Eskoossa syntyi tarve rakentaa vahvaa tavoitemielikuvaa kuntayhtymästä. Olennaisena osana tätä oli Eskoon brändin ja visuaalisen ilmeen uudistaminen.

Uudesta ilmeestä välittyy kuntayhtymän tavoitemielikuva, ja se tukee joustavasti Eskoon monipuolista, litteää ja ketterää viestintää eri medioissa.

Tehtävämme oli uudistaa Eskoon visuaalinen ilme. Uudesta ilmeestä välittyy kuntayhtymän tavoitemielikuva, ja se tukee joustavasti Eskoon monipuolista, litteää ja ketterää viestintää eri medioissa. Ilmeen uudistamisen yhteydessä päivitimme Eskoon graafisen ohjeiston, uudistimme Eskoossa-lehden visuaalisen ilmeen ja taittopohjan sekä toteutimme Eskoon henkilökunnan käyttöön helppokäyttöiset lomakepohjat ja viestinnän työkalut. Uudistus ulottui myös messuosastoon, printtimainontaan ja sosiaaliseen mediaan.

Myöhemmin vuonna 2016 uudistimme organisaation intranetin Concrete5-julkaisualustalle.

  • Tehdyt työt: Logo, Ilme, Graafinen ohjeisto, Markkinointikampanja, Perusyritysgrafiikka, Verkkosivut, Some-kanavat, Esitteet, Asiakaslehti, Kuvaussuunnittelu
  • Yhteistyökumppanit: Iina Åman (Viestintätoimisto Tenho)