Strategia

Mitä ja miten myymme? Kenelle ja miksi? Nämä ovat kysymyksiä, joihin vastaamme laatimalla yhdessä asiakkaamme kanssa tavoitteellisen markkinointistrategian.

Suunnitelmallista ja tuloksellista markkinointia

  • Tilanneanalyysi
  • Positiointi ja segmentointi
  • Toiminta-ajatus, visio ja arvot
  • Ydinviestit
  • Brändistrategia
  • Viestintästrategia
  • Palvelumuotoilu
  • Markkinoinnin suunnittelu
  • Markkinoinnin vuosikello

Aiheeseen liittyvät caset: